• RSS订阅 保存到桌面加入收藏设为首页
风水

风水涣-尽散朋党,因而有大的吉祥

时间:2019-09-08 16:35:48   作者:百才网   来源:   阅读:143  
内容摘要:【第五十九卦 涣·风水涣·巽上坎下】 涣:亨,王假有庙,利涉大川,利贞。 彖曰:刚来而不穷,柔得位乎外而上同。 王假有庙,王乃在中也。 利涉大川,乘木有功也。 象曰:风行水上,涣;先王以享于帝立庙。 初六,用拯马壮,吉。 象曰:初六之吉,顺也。九二,涣奔其机,悔亡。象曰:涣奔其机......

【第五十九卦 涣·风水涣·巽上坎下】

  涣:亨,王假有庙,利涉大川,利贞。

  彖曰:刚来而不穷,柔得位乎外而上同。 王假有庙,王乃在中也。 利涉大川,乘木有功也。

  象曰:风行水上,涣;先王以享于帝立庙。

  初六,用拯马壮,吉。

  象曰:初六之吉,顺也。

  九二,涣奔其机,悔亡。

  象曰:涣奔其机,得愿也。

  六三,涣其躬,无悔。

  象曰:涣其躬,志在外也。


  《涣卦》象征涣散:顺畅亨通,贤明的君主去祠庙祭祀神灵以祈求保佑,利于渡过大川河流,利于坚守中正之道。法这一精神,乐于同志同道合的朋友一道研讨学业,讲习道义,这是人生最大的乐趣。

  初六,借助健壮的好马来弥补力量的不足,可以获得吉祥。

 《象辞》说:《兑卦》的第一位(初六)之所以是吉祥的,这是由于它能顺承阳刚的缘故。

  九二,涣奔其机,悔亡。译文九二,处在涣散之时,要迅速脱离险境,转移到安全的地方,悔恨便会消失。

  《象辞》说:“涣散之时,要迅速脱离险境,转移到安全的地方”,脱离了危险,消失了悔恨,实现了自己的愿望。

  六三,宁愿自身受到损失,因此没有什么悔恨。

  《象辞》说:“宁愿自身受到损失”,说明志向在外。

  六四,尽散朋党,因而有大的吉祥;同时,它又能化解小群而聚成山丘一般大的群体,这不是常人所能想到的。

  《象辞》说:“尽散朋党,因而有大的吉祥”,表明无自私自利之心,品行光明正大

【原文】《彖》曰:涣,“亨”,刚来而不穷①,柔得位乎外而上同②。“王假有庙”,王乃在中也。“利涉大川”,乘木有功③。
【译文】《彖辞》说:涣卦,有亨通之象。因为九二、九五之爻分别为内外卦之主爻,像君王居位,大权在握,指挥灵通,而且百僚守职,顺从君王。“王亲临宗庙祭祀”,说明众星拱卫,君王处于天枢之地。所谓“利于涉水渡河”,比喻君王以“德教”为舟,破浪穿行,所向有功。
【注释】①刚来而不穷,本卦九二阳爻,为刚,居下卦中位,九五阳爻,为刚,居上卦之中位,分居内外卦之主位,是中正其位而四向可通之象。像君王居位用权,安稳灵便。
②柔得位乎外而上同,本卦六四阴爻,为柔,居外卦之阴位(第四位为阴位),是柔得位而处于外。初六、六四阴爻,分别处于九二、九五阳爻之下,有柔刚相应之象,所以说“上同”。像百僚守职,拥戴君上。
③乘木有功,本卦上卦为巽,巽为木,下卦为坎,坎为水,乘舟渡
水,平安无事。

【原文】《象》曰:风行水上,涣。先王以享于帝,立庙。
【译文】《象辞》说:本卦上卦为巽,巽为风;下卦为坎,坎为水。风行水上,是涣卦的卦象。先王观此卦象,从而享祭天帝,建立宗庙,推行尊天孝祖的“德教”。

【原文】初六:用拯马壮,吉①。
《象》曰:初六之吉,顺也。
【译文】初六:洪水突来,因而乘马逃避,匆促跌伤,幸免淹亡之祸,吉利。
《象辞》说:初六爻辞讲的吉利,是因为初六阴爻居九二阳爻之下,有阴柔顺从阳刚之意。像马顺从人意。
【注释】①用,因。拯,声假作乘,乘骑。壮,借为戕,伤。沙少海先生说:本卦“是一个讲水灾的专卦。……全部爻辞,都讲与水灾有关的事情,首先讲洪水成灾,冲毁房屋。中间提到殃及人畜。最后提到人们要吸取教训,加强防范,以免灾难重临。”细绎各爻,此说有理。《象辞》所释与此大有出入。Copyright©2012-2019  All Rights Reserved ghengo.com. 风水版权所有

 百才网-在线算命网友情告示:本网站内容多数来采自互联网,如有内容侵犯了您的权益请告知我们,我们将第一时间删除并向您道歉。免费算命
鲁ICP备16025356号